В цялата планета постоянно се изработват и ползват много бройки и разнообразни по вид автомобилни гуми.

old tyres

По наредба дистрибуторите са задължени да предоставят пространство, в територията на смяната и продажба на гуми, там където гражданите да е възможно да връщат своите собствени ИУГ и в последствие да са предадени за ползване и/или рециклиране.

За облекчаване на производителите и вносителите при изплащане на таксата за гуми, Гумирек ЕАД предлага на своите собствени членове, адекватна с-ма по транспортиране, събиране, оползотворяване или/и преработване на автомобилни гуми.

Еко такси за рециклиране на автомобилни гуми се налагат заради, потребността от изграждане на с-ми по събиране, преместване, използване или/и обработване, за да се възпрепятстват унищожението на природата.

Много често автомобилните гуми са наслагвани на големи купи или директно захвърлени в природата. В по-продължителен нуждата на създадени с-ми по транспортиране, събиране, използване или/и рециклиране на автомобилни гуми, допринася до заплаха за екологичното равновесие. В кратък план може това да допринесе до възникване на невиждани опожарявания.

Дружеството Гумирек ЕАД осъзнава сериозността на затруднението, свързан с наложителното по закон обработване на гуми. Услугите ни решават спорната тема с извън срока на годност автомобилни гуми от обирането им до еко използване и/или рециклиране.

Притежаваме невероятната възможност да намалим от тежестта на нужното плащане на продуктова такса за автомобилни гуми, тъй като можем да ги използваме с възможно най-ниски разноски. Работим за това гумите да не са захвърлени сред природата, да не зацапват и да не създават ситуации от рисков характер.

В сайта ще намериш информация за продуктова такса за гуми